Generalforsamling 2015
Klub: Hørsholm Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 02-04-2015 09:58:32
Kategori: Generelt
     

Sæt KRYDS i kalenderen. Der er generalforsamling i hallen tirsdag, den 21. april 2015, Kl. 19:00.

Vi håber at se mange medlemmer. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil være følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Nedsatte udvalg aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
    Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse jvf. §11
7. Valg af op til to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Evt. 

 

 

Her finder du os [Vis kort]

Hørsholm Badminton Klub
Stadion Allé 7D
2960 Rungsted Kyst