Ekstraordinær General Forsamling
Klub: Hørsholm Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 13-05-2019 12:47:21
Kategori: Generelt
     
INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28/05 19:30

Med afsæt i de fremsatte vedtægtsændringer til den ordinære generalforsamling 16/04, indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling. I henhold til klubbens vedtægter paragraf 9 stk. f er ”beslutning om lovændringer (…) kun gyldig når mindst tre fjerdedele af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor og mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes på sædvanlig måde en ny generalforsamling, hvor bestemmelsen da kan tages med mindst tre fjerdedele af de mødende stemmer, uanset antallet af mødende.


Eftersom mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke var til stede til den ordinære generalforsamling, vil de fremsatte vedtægtsændringer (vedhæftet denne indkaldelse), blive behandlet, uanset antallet af mødende, til den ekstraordinære generalforsamling 28/05 19:30.

Vel mødt,
Bestyrelsen


Se invitationen til general forsamlingen her.
http://badmintonpeople.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=81313


 

 

Her finder du os [Vis kort]

Hørsholm Badminton Klub
Stadion Allé 7D
2960 Rungsted Kyst