Indkaldelse til Generalforsamling.
Klub: Hørsholm Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 07-06-2020 22:08:38
Kategori: Generelt
     

Indkaldelse til Generalforsamling. 

Genåbningen af klubben giver os også mulighed for nu at afholde Generalforsamling. Denne vil foregå 22/06 klokken 19:00 i Tutten. Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. USU, SSU, BREDDU og VETU beretning.
  4. Revideret regnskab til godkendelse, forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt indskud.
  5. Evt. forslag til vedtægtsændringer.
  6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 11.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af ekstern revisor.
  10. Evt.

Se indkaldelse her


 

 

Her finder du os [Vis kort]

Hørsholm Badminton Klub
Stadion Allé 7D
2960 Rungsted Kyst