Mens vi venter på genåbningen | Status & Indkaldelse til Generalforsamling
Klub: Hørsholm Badminton Klub
Publiceret af: Webmaster
Dato: 13-04-2021 23:19:27
Kategori: Generelt
     

Mens vi venter på genåbningen | Status & Indkaldelse til Generalforsamling

Kære alle, 

Jeg håber, at I alle har det godt og holder humøret højt! Selvom nedlukningen har været frustrerende, så ser vi med stor forventning ind i den kommende tid, hvor det ser ud til at badmintonsporten bliver omfattet af genåbningen. 

Budskaberne vi har fået kommunikeret af myndighederne, DGI & DIF kan summeres til følgende: 

- Indendørs idræt for børn og unge under 18 år kan potentielt starte 21. april uden coronapas - for udvalgte sportsgrene 
- Den 6. maj åbnes indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas - for udvalgte sportsgrene
- Den 21. maj åbnes resterende idrætsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser 

Det der nu bliver afgørende er, om badmintonsporten bliver inkluderet i genåbningerne 21. april og 6. maj. Tidlige indikationer peger mod, at vi bliver en del af den første fase - men lad os nu se. I hører fra mig så snart jeg ved mere inkl. detaljer om coronapas, forsamlingsforbud, restriktioner om mundbind mv. 

En anden ting vi dog skal være OBS på, er den nye automatiske model for nedlukninger. Det betyder, at når incidensen i en kommune overstiger 200 smittede per 100.000 borgere, så lukker al idrætsaktivitet også ned. Dette tal er på nuværende tidspunkt 105 i Hørsholm Kommune. 


INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2021, KL. 19:00

Vi er også kommet til den tid på året, hvor vi skal afvikle generalforsamlingen. Vi kommer til at vurdere, om forsamlingstilbuddet tillader, at vi kan afvikle denne 29/04, eller om vi bliver nødt til at udskyde. Men vores vedtægter dikterer, at vi minimum 14. dage før skal indkalde, så den kommer hermed. 

Dagsorden for Generalforsamlingen er som følger: 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. USU, SSU, BREDDU og VETU beretning.
  4. Revideret regnskab til godkendelse, forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent samt indskud.
  5. Forslag til vedtægtsændringer.
  6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
  7. Valg til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 11.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af ekstern revisor.
  10. Evt.

Ift. punkt 7, så har vi følgende poster på valg: 

- Næstformand (nuværende afgår - ingen ny identificeret endnu) 
- Kasserer (nuværende afgår - arvtager identificeret) 
- Veteranformand (post fortsat ledig) 
- Ungdomsformand (nuværende fortsætter)
- Suppleanter x 2 (nuværende fortsætter) 

Så hvis nogle af jer kunne have interesse i at bidrage til klubbens fortsatte udvikling, så søger vi netop nu en ny Næstformand samt Veteranformand. Skriv endelig til mig måtte det vække jeres interesse. 

Bedste hilsner,
Shankar

Bestyrelsesformand, 
Hørsholm Badminton Klub 

 

Her finder du os [Vis kort]

Hørsholm Badminton Klub
Stadion Allé 7D
2960 Rungsted Kyst