SIF BADMINTON UNGDOM – SÆSON 2010 / 2011
Klub: Skovshoved Badminton
Publiceret af: Patrick Rørth
Dato: 01-10-2010 13:47:49
Kategori: Generelt
     
Kære ungdomsspillere og forældre,

Der er nu åbnet for tilmelding til træning i badmintonsæsonen 2010/11.
Tilmelding til træningen foretages enten her på hjemmesiden øverst i Menuen til venstre, eller, ved at returnere nedenstående slip til kontoret.
Vi garanterer at tilbyde alle ungdoms¬spillere - der har tilmeldt sig til træning inden 15. august og betalt kontingent - træningstid på et passende ungdomshold.

Bemærk: Fristen for rettidig tilmelding til vintersæsonen er 15. august 2010

Sæsonen
Badmintonsæsonen 2010/11 starter onsdag den 1. september og afsluttes med udgangen af april måned 2011. For turnerings- og holdspillere vil der tillige være træning i august og maj. Deltagere til august og maj træning udtages af USU. I sæsonen – skoleferier og helligdage dog undtaget – tilbydes alle ungdomsspillere minimum 1 ugentlig træningslektion i form af fællestræning.

Nye spillere
Nye spillere årgang 01 – 03 kan indmeldes nu (husk både indmeldelse i klubben og til træning), og spillerne vil få træningstid på et af begynderholdene, som afvikles alle hverdage kl. 13.15 – 14.00.

Andre begyndere (årgang 99 og ældre) optages på venteliste, men vi forventer at kunne indmelde alle, som har tilmeldt sig med træningsønske inden 15. august.

Træningstider
Træningstider vil blive tildelt ud fra jeres ønsker og sidste sæsons afvikling og evt. oprykning til højere årgang. De nye træningstider vil blive publiceret på ungdomsafdelingens hjemmeside og opsat på opslagstavlen i klubben medio august.

I denne sæson tilbyder vi tillige træning lørdag formiddag. Ønske om lørdagstræning angives i feltet bemærkninger ved tilmelding. Da hallen enkelte lørdage i sæsonen er optaget af andre arran-gementer, vil lørdagstræningen bestå af lidt færre lektioner (25 mod normalt 30). Opkrævning for en lørdagslektion reduceres forholdsmæssigt.

Hvis de tildelte træningstider ikke passer, bedes du tage kontakt til træneren, som vil forsøge at om-placere dig til et andet træningstidspunkt.

Som medlem af SIF Badminton opkræves et grundkontingent samt et træningsgebyr, som afhænger af det ønskede antal træningslektioner. Information om kontingent, priser per træningslektion, tur-neringsdeltagelse, aktiviteter m.v. kan læses på vores hjemmeside: www.skovshoved-badminton.dk.

Hjemmesiden
På ungdomsafdelingens hjemmeside: www.skovshoved-badminton.dk
kan du/I i løbet af sæsonen læse nyheder, søge informationer om stævner mv. Husk at holde jer opdateret.

Udmeldelse
Hvis du/dit barn ikke ønsker træning i næste sæson, beder vi jer alligevel returnere slippen. Det vil lette vores planlægning. Hvis du ønsker at blive udmeldt af SIF Badminton skal dette ligeledes ske senest 15. august.

Med venlig hilsen
Peter Arvedsen Mette Viscovich
Cheftræner USU formand


 

 
Skovshoved Badminton | Krøyersvej 5 A , 2930 Klampenborg | +45 39 45 01 80 | skovser@skovser.dk