Her kan du hente blanketter

Procedurebeskrivelse og afleveringsfrister:

Kære Elitespiller.

For at få refunderet dine udgifter i forbindelse med turneringer eller få udbetalt kørselsgodtgørelse skal du udfylde en af blanketterne. Blanketterne kan hentes på hjemmesiden under Afdeling – Elite – blanketter.

Blanketten udfyldes samt vedlægges de boner, du har modtaget, da du lagde pengene ud. Dankort kort boner er ikke gyldige som udlæg bilag. Herefter underskriver du selv samt får godkendelse fra Preben Nørgaard. Ikke underskrevne blanketter refunderes ikke. Det er dit eget ansvar at få dem underskrevet af Preben. De underskrevne bilag afleveres til kassereren som derefter refunderer pengene til den påskrevne konto.

Afleverings og udbetalingsfrister:

Aflevering med underskrift:

Alt materiale og bilag indsendes til kasserer@ssb.dk SENEST den 20. i en måned (med undtagelse af december måned, hvor alt materiale skal indsendes SENEST den 15.). Alt materialet skal afleveres i en samlet mail.

Udbetaling sker den sidste bankdag i en måned.

 Blanket til udgifter

 Blanket til kilometer beregning


Link til skatteregler hos DIF SPONSORER


 
Solrød Strand Badmintonklub | Tingsryds Allé 27 , 2680 Solrød Strand | Kontakt: formand@ssb | Vedr. hjemmeside: webmaster@ssb.dk

SSB.dk er lavet med BadmintonPeople's CMS
Cookies