DOMMER

Badminton Nordjylland har slået sig sammen med Midtjylland, Sønderjylland og Fyn på dommerområdet.

Hvad betyder det for jer klubber? - Jo det betyder følgende ændringer:
Fra nu af er Bjarne Jørgensen udkaldsleder, som har tlf.: +45 21294767 og mailadresse tagtomrer@gmail.com  

Det betyder også at udkald fremadrettet koster 70 kr. for klubben i administration. Førhen har Badminton Nordjylland betalt denne udgift.

Noget af baggrunden for denne beslutning ligger i at samarbejde ofte styrker, samt at udkald i Nordjylland har været markant nedadgående og dermed ikke muligt at opretholde standarden hos dommerne, hvis de ingen udkald får. Dette bliver styrket ved dette samarbejde. Herudover kommer samarbejde på uddannelse, bedømmelse m.fl.

Vær derfor opmærksom på at der er kommet ny udkaldsleder.

Hvis der måtte være spørgsmål er i meget velkommen til at kontakt mig.

I ønskes alle en rigtig god sæson.
Sportslig hilsner
Kristian Hedelund

Dommer- og refereebesætning:
Reglerne vedr. dommer- og referee i seniorholdturneringen: 1. division til og med serie 1 kan læses i DH-reglementet §52. Gå til reglementet - klik her.

Senior- og ungdomsturneringer der afholdes under Badminton Nordjylland skal følge de anvisninger der fremgår af "Reglement for individuelle turneringer" §6 stk. 12. Gå til reglement - klik her

Ønsker klubberne at bruge dommere til andre rækker end reglementet foreskriver er de meget velkomne til dette.

Ved blandede turneringer, hvor der både spilles kampe med og uden dommere, skal programmet tilrettelægges således at alle dommerkampe spilles til sidst.

Afvikles slutkampene i en kategori som pool-turnering, skal dommerbesætningen aftales med udkaldslederen.
 
Dommer- og refereeudkald:
Der er ved sæsonstart reserveret et forventet antal dommere til divisionskampe og til alle tildelte turneringer.

Der skal dog altid foretages bestilling af dommere senest 10 dage før turneringens start, og det sker pr. mail til udkaldslederen, hvor man vedhæfter programmet og samtidig oplyser, hvor mange baner man ønsker at spille på til semifinaler og finaler.

Da dommerne er reserveret til søndag, skal der gøres opmærksom på, om man ønsker at færdigspille helt eller delvis om lørdagen.

Det er vigtigt, at klubberne også bestiller dommere og referee til divisionskampe, da der her tit forekommer ændringer i spilletidspunkter.

Hvis en turnering bliver aflyst, skal det straks og senest 10 dage før turneringens start meddeles udkaldslederen.
 
Dommeruddannelse:
Badminton Nordjylland afholder dommerkursus med passende mellemrum, og det sker typisk én gang i hver sæson.

Læs mere om dommergerning på Badminton Danmarks hjemmeside - klik her  
 
Dommeroversigt:
I henhold til adresseliste som kan hentes her - klik her

KONTAKTPERSONER

Udkaldsleder
Bjarne Jørgensen
Østergade 5
Sdr. Hostrup
6200 Aabenraa
Telefon: 21 29 47 67
 
Uddannelse
Flemming Holmgaard
Telefon: 25121530

Bedømmelser
Kristian Hedelund
Telefon: 28877381

Har din klub en dommer tilknyttet? 

Hvis ikke, så læs hvilke konsekvenser det kan få af økonomisk art for din klub -klik her


Badminton Nordjylland
Boulevarden 34, DK-9000 Aalborg
Mail: kontor@badmintonnordjylland.dk 
Bank: 9812 0001260707 

XX XX XX XX
Privatlivspolitik

Følg Badminton Danmark