Badminton Danmark

Team Elite- og Talents tanker om den nye rangliste

19-06-2018 14:15 |  Badminton.dk |  Jonas Rasmussen
Den nye rangliste har givet anledning til stor interesse, nysgerrighed og for nogle også bekymringer. Derfor har Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, skrevet følgende notat, hvori han giver et indblik i de tanker, som Team Elite- og Talent har gjort sig i processen, og hvorfor ranglisten understøtter talentarbejdet.

Indførslen af et nyt ranglistesystem i Badminton Danmark har givet anledning til stor interesse, nysgerrighed og for nogle også bekymringer over, hvordan den nye rangliste kommer til at påvirke turneringsdeltagelse, seedninger, holdsammensætninger, makkerskaber og i sidste ende den enkelte ungdomsspiller.

Ændringen af det eksisterende ranglistesystem med tre forskellige ranglister til én samlet rangliste for alle spillere i hele Badminton Danmark, er naturligvis en uhyre kompleks opgave, hvor der er rigtig mange faktorer, der skal tages højde for.
Badminton Danmarks Team Elite- og Talent har deltaget i den arbejdsgruppe, der har været ansvarlig for udviklingen af den nye rangliste. Vi har ikke været inde over de tekniske elementer i ranglisten, men har bidraget til fagligt input om, hvordan vi gerne så, at den nye rangliste understøttede vores overordnet tanker og holdninger til talentudviklingen i Danmark. 

I nedenstående vil jeg kort forklare, hvad det er, at Team Elite og- Talent har lagt vægt på i forhold til den nye rangliste og også forsøge at besvare nogle af de ”bekymringer”, som vi har modtaget fra forældre og trænere til ”elitebørn” (dvs. E- og M-række børn i de forskellige årgange) i forhold til den nye rangliste.

Ny rangliste giver et reelt udtryk for spillerens sportslige niveau og sikrer bedre match mellem de enkelte spillere og dermed bedre kampe 
Overordnet er vi meget begejstret for, at den nye rangliste – i langt højere grad end den nuværende – er et udtryk for den enkelte spillers niveau. I den eksisterende rangliste, kunne spillere – uden at have det sportslige niveau – rykke op igennem rækkerne. 

Det betød for eksempel, at i U13-årgangen kunne starte sæsonen med 24-26 pigespillere i U13-E og slutte med 65 U13-E spillere. Det var ikke udtryk for, at nr. 65 var ”et talent”. Men efterhånden som spillere rykkede op fra M-rækken, kunne nr. 65 spille sig op i E-rækken. 

Vores forståelse af talentbegrebet er ”En ungdomsatlet med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale niveau”. Og det har 65 U13-piger trods alt ikke. Heller ikke selvom vi ønsker et meget bredt fundament af spillere før puberteten. 

I den nye rangliste er der kun 16 E-række-ungdomsspillere i hver årgang samt 16 E+M-spillere. Det vil sige, at man ikke kan rykke op på ranglisten med mindre, at man har niveauet til det og slår nogle bedre spillere undervejs. 

Det giver for Team Elite- og Talent langt bedre mening end den nuværende rangliste, og vil i langt højere grad sikre, at den enkelte spiller får kampe/modstandere, der er på nogenlunde samme niveau som spillerens eget. Det har bestemt ikke været tilfældet under den nuværende rangliste, hvor der har været stor niveauforskel mellem top- og bund i for eksempel E-rækken i den anden halvdel af sæsonen.

Den nye rangliste reducerer ”jagten på point”
Vi håber også, at den nye rangliste vil reducere mængden af børn, der ”jagter point”. Dels fordi der ikke vil være mange ”billige point” at hente ved at spille en turnering, hvor man er klart den bedste og dels fordi man skal slå spillere på niveau eller over for at flytte sig markant på den nye rangliste. 

En bekymring i den sammenhæng er/har været, at spillere i bunden af E-rækken/toppen af M-rækken vil spille mange M-rækkekampe for at komme op i E-rækken. Det er en relevant bekymring, som vi er opmærksomme på. Det er umuligt på nuværende tidspunkt at spå om den konkrete adfærd for den enkelte spiller i den situation. Vi må se, hvad det konkret kommer til at betyde i forhold til turneringsdeltagelse og eventuelt indføre yderligere foranstaltninger, hvis det viser sig, at der (stadig) er et problem med spillere, der spiller markant flere turneringer end vi anbefaler for den enkelte årgang.
 
Vi synes også, at det er positivt, at der fremadrettet gives point for hver kamp, således at alle kampe er ”vigtige”, og at en spiller ikke forlader en turnering, hvor han/hun har spillet nogle gode kampe uden point. Det kan være tilfældet i dag. 

Indførelsen af reguleringspoint ved nederlag er en bekymring hos nogle. I forlængelse af de første tilbagemeldinger er det blevet besluttet at fjerne reguleringspoint under 3200 pointgrænsen ved forventede nederlag (se pointskema på FAQ her). Men der vil stadig være spillere, som oplever at miste point ved uventede nederlag. 

Bekymringen går på, at det vil være demotiverende for spillerne at tabe point ved nederlag. Det er igen svært at forudse børnenes reaktion, men vi tror og mener, at forældre og trænere spiller en stor rolle i at lære børnene at håndtere pointsystemet – i begge retninger. 

Reguleringspoint er indført for at skabe en dynamik på ranglisten, som muliggør, at spillere kan bevæge sig i forhold til hinanden på ranglisten. Det er altid et valg, hvor meget dynamik der skal skabes, men der skal selvfølgelig være nok dynamik i ranglisten, så det reelt er muligt at bevæge sig op på listen. Hvorvidt, at der er indført nok dynamik på ranglisten, må tiden vise.

Deltagelse i turneringer og makkerskaber
Vi har modtaget bekymringer i forhold til deltagelse i især E-rækketurneringer, nu hvor der maksimalt kan deltage 40 spillere i en E-række turnering. Bekymringerne går dels på, hvis en spiller er blandt de 32 højst rangeret i en kategori, men ikke blandt de 32 højest rangeret - samlet. Og dels på, hvorvidt man kan beholde sin makker, hvis ens makker ligger enten for højt eller lavt i forhold til ens egen rangering. Vi forstår problematikken, men vores analyser viser, at det er uhyre få spillere, der kommer ” i klemme” i forhold til de to scenarier. 

Vi vil ikke på den baggrund bede arbejdsgruppen ændre ved den E-række størrelse, som vi har anbefalet. De (meget få) spillere, der kun er E-række i én kategori, må spille i M-række i de øvrige kategorier, fordi det er deres niveau i de(n) kategori(er).

Der vil (hvis alle E + E+M-spillere deltager) være otte pladser i en E-række turnering til danske M-række spillere og udenlandske spillere. Her vil det være op til Badminton Danmarks Team Elite- og Talent at fordele pladserne mellem danske og udenlandske spillere, og som udgangspunkt vil vi ikke prioritere udenlandske spillere frem for danske spillere, hvis de er på samme sportslige niveau.

Særligt udfordringer i forhold til U17-årgangen
Den nye rangliste giver en særlig udfordring i forhold til nogle U-17 spilleres indplacering på seniorhold. Tidligere har klubben kunnet nulstille en U17-spiller og indplacere spilleren, hvor det gav bedst mening rent sportsligt for spilleren. 

Fremover vil der kun være én rangliste, og derfor kan der (indledningsvis) være en udfordring med, at en U17-spiller – i forhold til sin indplacering på et seniorhold – kan være rangeret for lavt eller for højt i forhold til de øvrige seniorer i klubben. Vi er opmærksomme på problematikken og vil sikre en løsning for de U17-spillere, der risikerer at blive ”fejlplaceret” på et seniorhold og dermed ikke får den relevante sportslige udfordring. 

Team Elite- og Talent har også valgt, at internationale seniorturneringer ikke skal give point til den danske rangliste for de pågældende U17-spillere. Vi synes, at der har været for mange eksempler på U17-spillere, som har rejst til udlandet og spillet seniorturneringer med meget ringe sportsligt udbytte. Af samme årsag har vi ligeledes besluttet – efter dialog med ca. 20 centrale klubtrænere –, at vi fremadrettet ikke anbefaler vores U17-spillere at spille internationale seniorturneringer. Der kan være enkelte undtagelser for de allerbedste U17-spillere, i særlige tilfælde, men ellers ikke.

Badminton Danmarks Team Elite- og Talent er meget positiv omkring den nye rangliste. Vi oplever generelt, at den bibeholder mange af de gode elementer fra den gamle rangliste og samtidigt understøtter vores overordnede tanker om talentudvikling i dansk badminton. 

Samtidigt er vi helt bevidste om, at det er et uhyre komplekst projekt at overgå til den nye rangliste, og det på forhånd er umuligt at tage højde for alle tænkelige scenarier for den enkelte spiller. Dels vil der opstå nye uforudsete problematikker undervejs, og dels er det umuligt at spå om de enkelte spilleres konkrete adfærd under den nye rangliste. 

Vi skal derfor have is i maven og lade den nye rangliste manifestere sig, inden vi fælder dom over den og justerer den. Samtidigt kan vi love at følge udviklingen under den nye rangliste tæt og tage alles bekymringer alvorligt.  Og vi vil justere det nye rangsystem, hvis det viser sig, at der over tid er elementer i systemet som skaber problemer for mange eliteungdomsspillere eller som giver nogle åbenlyse uhensigtsmæssigheder i forhold til vores overordnede tanker og holdninger til talentudviklingen i dansk badminton.

Med venlig hilsen
Jens Meibom
Sportschef, Badminton Danmark.


 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | Badmintonsiden.dk | LeoVegas SPORT

Delete item?