Badminton Danmark

Bedre overgang mellem årgangene: U13-årgangen får færre rækker

11-04-2019 12:17 |  Badminton.dk |  Jonas Rasmussen
Badminton Danmark og DGI Badminton vil forbedre overgangen fra U11 til U13, så den niveaumæssigt bliver mere præcis. Derfor indsnævres antallet af rækker i U13 fra seks til fem fra og med sæsonskiftet. Således udgår E-rækken, mens M-rækken bliver højeste niveau i årgangen.

Når spillere fra årgang U11 rykker op i U13, kommer der, som det er i dag, to ekstra rækker at konkurrere i, eliterækken og mesterrækken.

Det betyder også, at spillere fra de fire rækker, der findes i U11 (A-B-C-D) skal fordeles ud på samlet set seks rækker (E-M-A-B-C-D).

Det kan dog være lettere sagt end gjort, har Badminton Danmark og DGI Badminton erfaret gennem efterhånden en lang årrække, og derfor har de to organisationer besluttet fra og med sæsonskiftet at korte antallet af rækker i U13 ned til fem rækker (M-A-B-C-D) med henblik på at give spillerne en bedre overgang fra U11 til U13.

Læs også: Sådan løfter du medlemstruppen i din klub.

Forventningen er, at en overgang fra fire rækker til fem rækker frem for til seks rækker vil stemme markant bedre overens med den enkelte spillers niveau, særligt for dem på højeste niveau af U11.

Det vil alt andet lige medføre et bedre flow i overgangen mellem årgangene og på sigt betyde, at der ikke skal justeres manuelt ved hvert sæsonskifte.

I betragtning er også taget, hvor mange spillere der faktisk er i de enkelte årgange, og ændringen i navngivningen af rækkerne vil desuden være i tråd med Badminton Danmarks nye talentudviklingsstrategi, hvor der først udtages ungdomslandshold i U15-årgangen.
I praksis får ændringerne ikke nogen direkte betydning for den enkelte spiller. Hvad angår sæsonplanen er den eneste ændring i praksis, at nogle af de bogstaver, man har fået godkendt til sæsonstart, ændrer navn.

For turneringsarrangører vil man stadig skulle afvikle en turnering for de bedste, hvis man har fået godkendelse til dette. I den forbindelse er det alene rækkenavnet, som eventuelt ændrer sig.

Ikke desto mindre vil der i så fald være god grund til som arrangør at holde sig opmærksom på, at en turnering kan få nyt bogstav og dermed nyt navn.

Læs også: Få hele overblikket: Vinderne ved RSL/FZ FORZA UDM 2019. 

Når det kommer til UDM og DMU, vil der ikke blive foretaget ændringer. De bedste spillere i U13, U15, U17 og U19 vil fortsat konkurrere ved et fælles mesterskab (UDM). Og U11 A og U11A* vil fortsat konkurrere ved DMU.

Det er kun i E-rækkerne, der sættes maksimum på antal deltagere. Som udgangspunkt er der i dag ikke nogen M-rækker med maksimum på antal deltagere, da alle M-rækker tager udgangspunkt i et pointinterval. Således vil det med al sandsynlighed blive ved med at være.

Skal du med til RSL/FZ FORZA Ligafinalen 2019. Så klik her for at finde billet.
 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter | Badmintonsiden.dk

Delete item?