Badminton Danmark

Ny kollektiv landsholdsaftale indgået

27-01-2019 14:46 |  Badminton.dk |  Badminton Danmark
Det er med stor glæde, at vi i dag har afsluttet en svær periode for dansk badminton. Med den nye kollektive landsholdsaftale med elitebadmintonspillerne er det tid til at se fremad i fællesskab og skabe grobund for dansk badmintons fortsatte udvikling.

- Det har været en hård og opslidende tid for os alle sammen, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi er nået frem til en ny kollektiv landsholdsaftale. Den nye landsholdsaftale skaber den klarhed og entydighed, vi har efterlyst i forhold til parternes rettigheder og forpligtigelser overfor hinanden, ikke mindst i forhold til brugen af vores respektive rettigheder. Samtidig skaber aftalen klare rammer for samarbejdet således, at vi i dansk badminton fortsat kan sikre spillerne trygge og stabile vilkår for deres spillemæssige udvikling, så vi kan sikre medaljer til Danmark i fremtiden. 

- Nu glæder vi os til at genoptage vores samarbejde og se dem igen på det Nationale Elite Træningscenter. Jeg vil også gerne takke DIF, FH (tidligere LO) og i særdeleshed Martin Juul Christensen for at lede forhandlingerne de seneste 14 dage, siger Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen. 

Der er opnået enighed om alle væsentlige hovedtræk i den nye kollektive landsholdsaftale, hvor alene rammevilkårene for spillernes deltagelse, rettigheder og forpligtigelser i eliteprogrammet på det Nationale Elite Træningscenter er fastlagt. Det betyder blandt andet:

• Aftaleteksten er gjort tydeligere og mere let forståelig, så misforståelser af aftalen kan undgås, og at der er bedre muligheder for at øge Badminton Danmarks kommercielle indtægter via landsholdssponsorater, som alle går direkte eller indirekte til elitespillerne og udviklingen af eliteprogrammet.
• Spillerne har som hidtil mulighed for at stille op med egne sponsorer til individuelle mesterskaber.
• Aftalen er 6-årig og uopsigelig i to år og med længere opsigelsesvarsler og forhandlingsperioder, hvilket har været et ønske fra spillerne.
• Sportslig udvikling og resultatskabelse har højeste prioritet i eliteprogrammet, men samtidig anerkender Badminton Danmark, at spillerne som hidtil skal have mulighed for at varetage deres individuelle kommercielle aktiviteter indenfor eliteprogrammets rammer.

Da den nye kollektive landsholdsaftale alene fastsætter de overordnede rammevilkår, vil der stadig skulle indgås individuelle aftaler mellem Badminton Danmark og spillerne omhandlende deres personlige vilkår i eliteprogrammet, herunder:
- tildeling af turneringsstøtte
- adgang til Team Danmarks ydelser og specialister
- støtte til uddannelse, medicinske og sociale forhold
- trænings- og holdkampforpligtigelser i spillernes klub
- definition af udviklings- og resultatmål
- samt en med hovedtræneren udarbejdet trænings- og turneringsplan for minimum seks måneder, som skal godkendes af det sportslige ledelsesteam i forhold til spillernes medaljepotentiale eller for unge spillere - deres langsigtede udvikling.

Siden 14. januar har Martin Juul Christensen, jurist hos FH fungeret som ny forhandlingsmægler, og siden da har der været ført nye forhandlinger om en kollektiv aftale mellem spillerne og Badminton Danmark. 

Det har bevirket, at der er blevet arbejdet konstruktivt med en løsning, hvor spillerne danner deres egen Badminton Spillerforening. Endvidere er der nedsat et samarbejdsudvalg bestående af minimum to spillerrepræsentanter og to repræsentanter for Badminton Danmark. 

DEF-Sport er ikke aftalepartner i den nye kollektive aftale, og organisationen får fremover en mere uvildig rådgiverrolle for spillerne, idet omfang spillerne måtte ønske det.

Skulle det ske, at der i fremtiden opstår tvister eller uenigheder mellem parterne, vil FH og DIF indtræde som mæglere, hvis uenigheden ikke kan løses i mindelighed via dialog og samarbejdsudvalget.

Den nye kollektive landsholdsaftale træder i kraft omgående. Det betyder, at elitebadmintonspillerne kan begynde på det Nationale Elite Træningscenter i Brøndby tirsdag den 29. januar 2019, og blive udtaget til det forstående EM for blandede hold på Frederiksberg den 13.-17. februar.


 


 

BadmintonPeople.dk | BadmintonPeople.com | BordtennisPortalen.dk | Atletik-Motion.dk | RoPortalen.dk | BowlingPortalen.dk | KeglePortalen.dk | PetanquePortalen.dk | DJUportalen.dk | Folkedanseren.dk
ClubPeople.com | Intersite.dk | Foreningsweb.dk

Annoncelinks: Allskin.dk | ConCor - IT-konsulenter

Delete item?